Аталия

Морско пристанище в Памфилия при устието на река Катаракт, посетено от Павел и Варнава когато отивали от Пергия в Антиохия – Д.А. 14:25. И до днес има много развалини в околностите на Аталия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.