Аталия

Морско пристанище в Памфилия при устието на река Катаракт, посетено от Павел и Варнава когато отивали от Пергия в Антиохия – Д.А. 14:25. И до днес има много развалини в околностите на Аталия.