Атарот

Това име се среща на няколко места в Писанието. Едно в племето на Юда – 1Лет. 2:54, едно или две в Ефрем – И.Н. 16:5,7, 18:13, и едно или две в Гад – Чис. 32:3,34,35. Робинсон намерил следи на едно от тези в Ефрем, върху един висок хълм около 6 мили на северозапад от Ветил.