Атина (град на Минерва)

Главният град на Атика в Гърция; положен в Саронитският залив, на 46 мили източно от Коринт, и около 5 мили от приморието. Градът бил разположен в едно поле, което достигало до морето на югозапад, където имало 3 пристанища, входът на които бил ограден с дълги и широки стени. Много скалисти хълмове се издигат върху полето, от които най-големият носи името Акрополис. Около него бил разположен градът, и повечето от зданията имали изглед към морето. Върхът на хълма бил почти равен, около 800 крака дълъг и 400 широк. Единственият път за Акрополис бил през Пропилея (една великолепна порта от западната страна), до която имало два храма украсени с изкусни статуи и картини. От тези изящни порти започвали мраморни стъпала, които водели до върха на хълма, върху който били издигнати храмовете на божествата – закрилници на Атина. На лявата страна се намирал храмът на Палада (Минерва), считана за покровителка на града. Под същия покрив бил храмът на Нептун. На отвореното място, върху едно високо подножие стояла бронзовата статуя на Минерва, която била висока 70 крака. На дясната страна се издигал Партенон – славата на Атина, най-великото постижение на гръцката архитектура. От която и страна да идвал някой пътник, първото нещо което виждал бил Партенон, който издигал високия си връх над града. Развалините му, запазили своята величественост и до днес са първото нещо, което прави впечатление на чужденците. Той бил в Дорийски стил, построен от бял мрамор и бил около 100 крака широк, 266 крака дълъг и 70 висок. Там имало двоен ред от стълбове пред двете лица и по един ред покрай другите две страни. Горната част на западната страна на храма била изваяна много красиво и на нея имало изрисувано едно тържествено шествие в чест на Минерва. Отвътре храмът имал една статуя на Минерва от Фидия, прочута с изящната си красота. Тя била направена от злато и от слонова кост и била почти 40 стъпки висока. Богинята била изобразена права, покрита с щита си, държаща в едната си ръка едно копие, а в другата предмет символизиращ победа. При подножието на Акрополис, на едната страна се намирало музикалното здание и театърът на Бакхуса. На другата страна бил Пританион, където началниците на града и най-заслужилите граждани се хранели на една трапеза за сметка на обществото. Един малък дол разделял Акрополис и хълмът, върху който съдилището Ареопаг провеждало своите заседания. Той също отделял Ареопагът от Пникса – малко хълмче където се провеждали общи народни събори. Тук е мястото където знаменитите витии изричали думите си пред множеството събрани хора. То е изсечено в скалата. Не далеч от това място се намирал агора или пазарът – Д.А 17:17, четвъртито обширно пространство оградено отвсякъде със стари здания: олтари, светилища, храмове, някои от които били много пищни. Великият град бил прочут и с войнствените си дарби, любовта към науката, красноречието и учтивостта на жителите си.
Атина била люлката на древната цивилизация. Философските и школи били най-именитите в целия свят. Нейните деятели и водачи и до сега не са надминати по изкуство и изящност.
Около 52г. след Р.Х. апостол Павел отишъл там и въпреки, че бил сам между гордите Атински мъдреци, проповядвал с голям успех за Христос и за великото му възкресение – Д.А. 17:15-34. Виж Ареопаг.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.