Ауран

Ез. 47:16
Така се наричало едно окръжие, което първо се намирало на юг от Дамаск и на изток от Тивериадското езеро, а след това се разширило още по на юг и на изток. В Римско време било наречено Ауранитис. Развалините на много градове с гръцки надписи са разпръснати днес по Ауранската земя.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.