Ауран

Ез. 47:16
Така се наричало едно окръжие, което първо се намирало на юг от Дамаск и на изток от Тивериадското езеро, а след това се разширило още по на юг и на изток. В Римско време било наречено Ауранитис. Развалините на много градове с гръцки надписи са разпръснати днес по Ауранската земя.