Ав

I. Отец. Среща се в много съставни собствени еврейски имена, като: Авенир – отец на светлината; Авесалом – отец на мира. Виж Авва.
II. Петият месец от религиозната и единадесетия от гражданската година на евреите. Той е започвал с новолунието на юли или на август. Бил е месец на опечаление в еврейския календар. В първия ден на този месец евреите постели за смъртта на Аарон – Чис. 33:38, а в деветия ден на същия месец постели в памет на божественото решение, според което не били допуснати да влязат в обещаната земя мнозина от онези, които тръгнали от Египет, както и в памет на разрушаването на първия и на втория храм.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.