Авадон

Първото название е еврейско, а второто гръцко, но и двете означават разрушител – Отк. 9:11. Той се именува: “ангел на бездната”, сиреч: ангел на смъртта, ангел – разрушител.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.