Авадон

Първото название е еврейско, а второто гръцко, но и двете означават разрушител – Отк. 9:11. Той се именува: “ангел на бездната”, сиреч: ангел на смъртта, ангел – разрушител.