Авакум

Един от малките пророци. За живота му не знаем нищо. Предполага се, че е бил съвременник на Еремия, и че е пророкувал през 610г. преди Р.Х., малко преди първото нашествие на Навуходоносор в Юдея – 4Цар. 24:1.

Пророческата книга на Авакум се състои от три глави. В първата глава, предрича големите беди, които ненаситните халдейци щели да нанесат върху Юдейския народ. Във втората предрича бъдещото унижение на завоевателите. Третата е една възвишена ода, в която пророкът ревностно моли за помощ от Йехова, като припомня великите Му дела в древните времена, и с увереност засвидетелства своето упование в Него. Даже в юдейската поезия няма нищо по-възвишено и по-величествено от тази възторжена ода.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.