Авакум

Един от малките пророци. За живота му не знаем нищо. Предполага се, че е бил съвременник на Еремия, и че е пророкувал през 610г. преди Р.Х., малко преди първото нашествие на Навуходоносор в Юдея – 4Цар. 24:1.

Пророческата книга на Авакум се състои от три глави. В първата глава, предрича големите беди, които ненаситните халдейци щели да нанесат върху Юдейския народ. Във втората предрича бъдещото унижение на завоевателите. Третата е една възвишена ода, в която пророкът ревностно моли за помощ от Йехова, като припомня великите Му дела в древните времена, и с увереност засвидетелства своето упование в Него. Даже в юдейската поезия няма нищо по-възвишено и по-величествено от тази възторжена ода.