Авана или Фарфар

Реките на Дамаск – 4Цар. 5:12. Авана несъмнено е била днешната Барада. Тя е бистър, студен и бърз планински поток, който извира от Срещо Ливан, на североизток от Ермон, тече югоизточно в полето, и близо до Дамаск, като се извива на изток и минава покрай северната стена на града, влива се десет мили на изток в едно от трите големи езера. Тече с пълна сила през всичките сезони на годината, толкова изобилно, че десетина разклонения от нея напояват полето и доставят вода на града и околните села. Тя тече изобилно до самото си устие.
Другата голяма и независима река в Дамаск е Аваж. Тя минава през полето на юг от Дамаск и се влива в най-южното от гореспоменатите три езера. Предполага се, че тази река е Фарфар в Св. Писание. Понеже тези реки на Дамаск никога не са пресъхвали, но са давали на страната напоявана от тях вида на едемската градина, Нееман не случайно ги е предпочел пред “водите на Израиля”, които пресъхвали от лятното слънце.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.