Аварим

Планини на изток от Мъртво море и Долен Йордан, срещу Ерихон, в пределите на моавците и на Рувимовото племе. Не е възможно да определим точно площта им. Планините Нево, Фегор, и Фасга били в Аварим – Чис. 27:12, 33:47,48; Вт. 32:49; 34:1. Е-Аварим обозначава южната част на същото планинско бърдо.