Авдемелех

Етиопянин, един от скопците на Седекия, който спаси пророк Еремия от гладна смърт, когато умирал в една яма, и затова бил помилван от Навузардан, когато бил превзет Ерусалим – Ер. 38:7-13; 39:15-18. “Помни Господ тези, които са негови”.