Авдия

I. Главният чиновник и домостроител на цар Ахаав. Той спаси живота на сто пророци, които били преследвани от Езавел, като ги скрил в две пещери и ги хранел с хляб и вода – 3Цар. 18:4.

II. Четвъртият от по-малките пророци, за който се предполага, че е пророкувал около 587г. преди Р.Х. Не може да се определи точно кога е живял, но вероятно е бил съвременник на Еремия и Езекил. Той предсказва същата ужасна присъда над едомците, като наказание за тяхната гордост, насилие и жестоки набези над евреите след опустошението на града им. Пророчеството се изпълнило около пет години след опустошението на Ерусалим.

III. Още осем или десет други с това име се споменават в 1Лет. 3:21; 7:3; 8:38; 9:16, 44; 12:9; 27:19. 2Лет. 17:7; 34:12; Езд. 8:9; Неем. 10:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.