Авдон

I. Един от съдиите на Израил – Съд. 12:13-15, може би е същият, който в 1Цар. 12:11 е наречен Ведан.

II. Град на Асировото племе, предназначен за гирсонците – И.Н. 21:30.