Авдон

I. Един от съдиите на Израил – Съд. 12:13-15, може би е същият, който в 1Цар. 12:11 е наречен Ведан.

II. Град на Асировото племе, предназначен за гирсонците – И.Н. 21:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.