Авел-мисраим

Наречен така от седемдневното ридание на Йосиф и на неговите другари, когато носели тялото на Яков от Египет, за да го погребат – Бит. 50:10,11. Авел – мисраим е разположен в Ерихонското поле, между Ерихон и Йордан.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.