Авел-мисраим

Наречен така от седемдневното ридание на Йосиф и на неговите другари, когато носели тялото на Яков от Египет, за да го погребат – Бит. 50:10,11. Авел – мисраим е разположен в Ерихонското поле, между Ерихон и Йордан.