Авел-вет-Мааха (ливада на домът Маахов)

Град на Нафталимовото племе, на север от езерото Мером. Той е обсаден през бунта на Савей2Цар. 20:13-22. Осемдесет години по-късно бил превзет от Венадад – 3Цар. 15:20, и отново след двеста години от Теглат – Феласар, (4Цар. 15:29). Същият град се нарича Авел – маим в 2Лет. 16:4. Виж и 3Цар. 15:20. Той се нарича и просто Авел – 2Цар. 20:18.