Авел

I. Евр. Хевел. Вторият син на Адам и Ева. Той бил овчар. Веднъж когато принесъл жертва на Бога от стадото си, по същото време, когато и брат му Каин принесъл плодове от земята, Бог приел жертвата на Авел, а отхвърлил тази на Каин. Затова Каин разгневен убил брат си Авел – Бит. 4гл. Жертвата на Авел била приета от Господа благосклонно поради “вярата” му, защото неговото сърце било право пред Бога, и той Му служел с по-голямо посвещение и верност. Това се потвърждава и в книгата Евреи, където четем: “Бог свидетелствува за даровете му”, може би с огън от небето, чрез което “за него се засвидетелствува, че е праведен” – Евр. 11:4. “Авеловата кръв” вика от земята за отмъщение – Бит. 4:10, но кръвта на Христос вика за прощение и спасение на неговите люде – Евр. 12:24; 1Йн. 1:7.

II. Евр. Авел. Стои в началото на имената на няколко градове. В такъв случай думата значи ливада. Само в Бит. 50:11 е със значение на евр. евел, и означава ридание.