Авенир

Син на Нир, стрика на Саул и военачалник на войските му – 1Цар. 14:50. След смъртта на Саул, той помагал седем години на Исвостей, но когато последният го смъмрил за поведението му спрямо Ресфа, той оставил Исвостей и се заел да обединява цялото царство под властта на Давид. Обаче бил умъртвен чрез измама от Йоав, или за кръвта на Асаил, Йоавовя брат, когото Авенир преди това убил в бой, или по-вероятно от завист. Давид погледнал с отвращение на тази вероломна постъпка на Йоав и съчинил елегия (жална песен) за смъртта на Авенир – 2Цар. 2:8; 3:33. Той още натоварил сина си Соломон да накаже със смърт това престъпление – 3Цар. 2:5,6.