Август (почтений)

Първият Римски император, който се възцарил през 31г. преди Р.Х. Август бе императора, който заповяда да се запише населението на държавата – Лк. 2:1. Това принудило Йосиф и Мария да отидат във Витлеем, мястото където според пророчеството трябвало да се роди Месия. Той умрял през 14г. след Р.Х.