Авиезер

Правнук на Манасий – Чис. 26:29,30, и основател на рода, на който принадлежал Гедеон – И.Н. 17:2; Съд. 6:34, 8:2. В последния стих “Авиезеровия гроздобер”, означава първото поражение на мадиамците от 300 души, повече от които авиезерци, и “ефремовия пабирък”, означава хващането и убиването на Орив и Зив, и другите плодове от победата, събрани чрез ефремците.