Авигея

I. Първоначално жена на Кармилеца Навал, а след това на Давид. Когато станала известна неблагодарността на Навал към Давид – 1Цар. 25:14, тя натоварила много осли с храна, и придружена от няколко от слугите си, отишла да посрещне последният. С поведението си, и със своя разговор придобила неговото благоволение, и веднага след като преминала жалейката по смъртта на нейния мъж, Давид я взел за жена. От нея той имал синове на име Хилеав – 2Цар. 3:3, и Даниил – 1Лет. 3:1.

II. Сестра на Давид и майка на Амаса – 1Лет. 2:16,17.