Авиил

I. Баща на Кис, Сауловия баща, и на Нир, Авенировия баща – 1Цар. 9:1; 14:51.
II. Един от силните войни на Давид – 1Лет. 11:32. В 2Цар. 23:31, е наречен Ави-алвон.