Авилиния

Името на едно окръжие на източния път на Срещо – Ливанските планини, от 12 до 20 мили на северозапад от Дамаск, по посока на Илиопол или Ваалвек. Така наречено по името на град Авила и още – Лисаниева Авилиния. Тази област през 15та година от царуването на Тиверия Кесаря – Римски, била управлявана като четверовластие от някой си Лисаний – Лк. 3:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.