Авимелех (моят баща е цар)

I. Герарски цар на филистимците, които взел Сара в харема си, но когато Бог му проговорил за нея в сън, той я върнал на Авраам. След това направил съюз с Авраам – Бит. 20гл.

II. Друг гераски цар, вероятно син на първия и съвременник на Исаак. Той изобличил Исаак за това, че скрил от народа, че Ревека му е жена, и след това направил съюз с него във Вирсавее – Бит. 26гл.

III. Син на Гедеон от една наложница. Той се провъзгласил за цар на Сихем след смъртта на баща си, и изби седемдесетте си братя върху един камък. От тях останал жив само Йотам – най-малкия, който се скрил. Йотам укори сихемците за поведението им в прочутата си басня за дърветата. Три години след това, те се повдигнали срещу Авимелех. Той ги разби и унищожи градът им, но по времето когато нападал Тевес, една жена хвърлила парче от воденичен камък на главата му и така го наранила, че той заповядал на орженоносеца си да го убие – Съд. 9гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.