Авинадав

I. Син на Есей. Един от тримата, които последваха Саул в боя с филистимците – 1Цар. 16:8; 17:13.

II. Син на Саул; убит в битката при Гелвуе – 1Цар. 31:2.

III. Левит от Кириатиарим, в чийто дом се пазел Ковчега на завета много години, след като бил възвърнат от ръцете на филистимците – 1Цар. 7:1; 1Лет. 13:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.