Ависей

Син на Саруия, сестра на Давид; брат на Йоав и Асаил, един от най-храбрите войни на Давид – 1Лет. 2:16, който завинаги остана верен на вуйчо си. Той отишъл с него сам през нощта в стана на Саул – 1Цар. 26:7-11, и станал водач в битката с Исвостей – 2Цар. 2:18,24, в боя с едомците – 1Лет. 18:12,13, със сирийците и амонците – 2Цар. 10:10. В едно сражение с филистимците, той спаси Давид и уби исполина Исви-венов: 2Цар. 21:16,17. Той повдигна копието си срещу триста души и ги уби – 2Цар. 23:18, и взе страната на Давид в борбите му с Авесалом и Семей – 2Цар. 16:9; 18:2; 20:6,7.