Ависуй

Син на Финеес и четвъртия първосвещеник – 1Лет. 6:50. Той вероятно е бил съвременник на Еглон и Аод – Съд. 3гл.