Авиуд

Вторият син на Аарон, посветен в свещеническото служение с тримата си братя – Из. 28:1, но изгорен с огън от Господа малко след това, с брат си Надав, затова, че запалили тамян с обикновен огън вместо с огъня, който се държал винаги на олтара за всеизгаряне – Лев. 10:1,2, 16:12; Чис. 16:46. Понеже веднага след това се забранило на свещениците да пият вино когато служат в скинията, затова твърде е вероятно Надав и Авиуд да са се напили и поради това да са съгрешили. Тяхната смърт е едно предупреждение да не дръзваме да се покланяме на Бога по друг начин освен по определения от Него. Опасно е в службата на Бога да се отклоняваме от Неговите собствени наредби. Бог е мъдър да постанови начин, по който трябва да Му се покланяме, праведен да изисква онова, което е постановил, и силен да си отмъсти за онова, което не е определил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.