Авив

Първият месец от религиозната еврейска година, наречен и Нисан. Той съответства с последните дни на март и първите дни на април. Авив значи зелени житни класове. Той бил наречен така, защото житата и особено ечемикът бил на класове по това време. На 10ия ден от този месец агнето за пасхата бивало отделяно. Заколвано на 14ия ден, когато слънцето залязвало, и изяждано в същата нощ в началото на 15ия. През седемте дни от 15тя до 21ия се празнувал “празника на безквасните хлябове”, който завършвал с тържествено събрание – Из. 12 и 13гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.