Авор

Град в Мидия, в околността, на който Теглат – Феласар, и след това Салманасар, заселили Израилеви пленници. За Авор се предполага, че е бил разположен на мястото на днешния град Абхар, при един приток на река Гозан – 4Цар. 17:6, 18:11.