Авот-Яир (Яирови паланки)

Област в Галаад, която е имала тридесет паланки (града), които принадлежали на тридесетте синове на Яир, съдии на Израил – Чис. 32:41; Съд. 10:3,4.