Авраамово Лоно

В Лк. 16:22 се казва за Лазар, че е занесен в лоното на Авраам, т. е. в блаженото състояние в рая, в което отецът на вярващите се наслаждавал. То се описва често чрез пир или угощение – Мт. 8:11; Лк. 13:29. Лягане в лоното или в обятията на някого се отнася до древния обичай хората да се облягат на трапезата – Йн. 13:23. Виж Ядене.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.