Аврам (висок отец)

По-късно наречен Авраам (отец на множество) – Бит. 17:4,5. Великият основател на Еврейския народ. Син на Тара, потомък на Сим и роден в Ур – Халдейски град, 2008г. след създаването на света, 1996г. преди Р.Х. – Бит. 11:27,28. Тук живя 70 години, когато по Божии призив напусна идолопоклонническия си род и се засели в Харан, в Месопотамия – Д.А. 7:2-4, придружен от баща си, жена си Сара, брат си Нахор и племенника си Лот. Няколко години по-късно, след като погреба баща си, той се премести пак по Божий призив заедно с жена си и племенника си, и влезе в Обетованата земя като скитник – овчар. Като престоя известно време в Сихем, както имало обичай да се прави, издигна олтар на Господа, Който му се яви и обеща тази земя на потомството му. Като се премествал от място на място, поради липса на вода и паша, най-накрая бил принуден да отиде в Египет където излъгал като казал за жена си, че му е сестра – Бит. 12гл. Когато се върна в Ханаан, богат със стада и добитък, той остави Лот да живее в плодоносната долина на Долен Йордан, и разпънал своите шатри при Мамвриевите дъбове в Хеврон – Бит. 13гл. След няколко години избави Лот и приятелите му от плен, и прие благословението на Мелхиседек – Бит. 14гл. Бог му се яви отново, и му обеща, че потомството му ще бъде многобройно като звездите, и предсказал робството на евреите в Египет за 400 г., и завръщането им в Обетованата земя – Бит. 15гл. Но понеже обещанието за един син не се било изпълнило все още, Сара му дала Агар – своята слугиня да му бъде като жена, от която му се родил Исмаил – Бит. 16гл. След 13г., Бог му се яви още един път и го увери, че обещания му наследник ще се роди от жена му, която преименувал от Сарайя в Сара. Той постанови още завета на обрязването – Бит. 17гл. Тук бил посетен от тримата ангели; и произнесъл достопаметното ходатайство пред Господа за жителите на Содом – Бит. 18гл. След това Авраам отпътува на юг към Герар, където пак каза за Сара, че му е сестра. В тази страна се роди Исаак, и малко след това Агар и Исмаил били принудени да търсят ново жилище – Бит. 21гл. Около 25 години по-късно Бог изпита вярата на Авраам, като му заповяда да принесе Исаак – неговия син и наследник на обещанието в жертва на хълма Мория – Бит. 22гл. След 12 години умряла Сара и пещерата Махпелах била купена за гроб – Бит. 23гл. Авраам изпрати слугата си да избере жена за Исаак от своя благочестив род в Месопотамия – Бит. 24гл. Самият той се оженил за Хетура и имал от нея 6 сина, от които всеки един стана основател на особен народ в Арабия. Умрял на възраст 175 год., “стар и сит от дни”, и бил погребан от синовете си в същия гроб заедно със Сара – Бит. 25гл.
Авраам е един от най-забележителните образи в Св. Писание. Той е истински източен патриарх и княз; имотът му бил голям; домочадието многочислено, бил почитан и уважаван от околните народи; въпреки всичко това, той е чужденец и пришълец понеже единствената земя, която притежавал била купеното място за гроб. Известен с честността, великодушието и гостолюбието си, той се отличавал най-вече с искрената си и непоколебима вяра. Неговата вяра била толкова силна, че той се покорявал без да се двоуми или да се бави, не отстъпвал и пред най-голямото изкушение, което човек би могъл да изпита, така че той справедливо е наречен “отец на вярващите” т. е на тези, които вярват. Като прадядо на Христос, в когото всичките народи са благословени, и като отец на всички вярващи, заветът е напълно изпълнен към него: потомството му е колкото звездите на небето, и с него заедно той ще наследи небесния Ханаан.