Авва

Сирийска дума, която означава баща. Когато евреите започнали да говорят гръцки, може би са запазили тази дума от древния си език, тъй като тя е била по-лесна за произнасяне от гръцката патер. Тя изразява любящата нежност между родител и дете – Мк. 14:36; Рим. 8:15; Гал. 4:6.