Азаил

Чиновник на Сирийския цар Венадад, за който било открито на пророк Илия, че ще се възкачи на престола – 3Цар. 19:15. След много години, той е изпратен от Венадад при Елисей, който тогава се е намирал в Дамаск, за да го попита дали ще оздравее царя, който тогава бил болен от някаква болест, но на другият ден удушил своя господар и се възцарил през 885 година преди Р.Х. – 4Цар. 8:7-15. Притеснението на Азаил пред пророка показва, че той още тогава възнамерявал да убие царя. Азаил царува четиридесет години, и с жестоките си войни потвърди пророчествата на Елисей – 4Цар. 8:28, 10:32, 12:17, 13:3,7; 2Лет. 22:5.