Азария

Юдов цар – 4Цар. 15:1-7. В 2Лет. 26 гл., а на други места е наречен Озия. Той се възцарил на 16-годишна възраст, през 810 година, преди Р.Х. Първата част на царуването му била успешна, но след това тъй като се осмелил да принесе тамян в храма, е поразен с проказа и останал такъв до смъртта си – 2Лет. 26:16 -23. Това име е често срещано между евреите, и се притежавало от мнозина, за които се споменава накратко в Писанието.