Бедро

Начин на заклеване, който се споменава в Бит. 24:2-9, 47:29-31. Това е доказателство, че този който се кълне се задължава да се подчинява. Ангелът, който изкълчил бедрото на Яков, за да покаже, че могъществото на Яков е чрез вяра и молитва, а не чрез сила, е описано в Бит. 32:25-31. Ударението върху бедрото показва разкаяние и печал – Ер. 31:19; Ез. 21:12. Войниците, които си служели с дясната ръка са носили мечовете си на лявото бедро – Съд. 3:15-21; Пс.45:3; П.П. 3:8, подобно те носели имената и титлите си на щитовете си, и на мечовете си, или на дрехата, която е покривала бедрото – Отк. 19:16. “Пищял и бедро” – Съд. 15:8, явно означава съвършено и неизцелимо.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.