Белач (валявичар, тепавичар)

На преображение Христово, дрехите на Исус станали толкова бели “каквито никой белач на земята не може така да избели.” – Мк. 9:3. Още може да се прочете за сапуна на тепавичаря в Мал. 3:2.