Белач (валявичар, тепавичар)

На преображение Христово, дрехите на Исус станали толкова бели “каквито никой белач на земята не може така да избели.” – Мк. 9:3. Още може да се прочете за сапуна на тепавичаря в Мал. 3:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.