Белег на власт

За употребата на тази дума в 1Кор. 11:10, виж Було.