Безсмъртие

Безсмъртието в пълния смисъл на думата, принадлежи само и единствено на Бога, “който сам притежава безсмъртие” – 1Тим. 6:16. При хората, то е зависимо от волята на Бога. Безсмъртието на душата е доказано от някои, чрез безграничните желания и способности, за заслугите или за бъдеща награда или наказание. Обаче всички доказателства са незадоволителни без свидетелството на Св. Писание. Христос “осия живот и безсмъртие чрез благовестието” – 2Тим. 1:10. Безсмъртното блаженство на християните, заедно с възкресението на телата им е плод от съединението им с Христа – Йн. 14:19. Вечната мъка за нечестивите и грешните върви успоредно с вечния живот за спасените – Мт. 25:46.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.