Безумен

В Св. Писание думата е описание на човек, който не мисли и не постъпва мъдро, т.е. не върви по Божиите заповеди и наставления, които се основават на Божията премъдрост. Следователно “безумен” е нечестивец, неприятел или такъв, който не се съобразява с Божието Слово – Пс. 14:1; Пр. 19:1. Думата безумие се употребява вместо нечестие – 2Цар. 13:12,13; Пс. 38:5, безумни похоти вместо нечестиви похоти, и пр. Безумен разговор и безумни въпроси са празни и безполезни приказки – 2Тим. 2:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.