Бич

Наказанието с бич, е било обикновено между евреите.  Самият Спасител е бил подложен на тези варварски и позорни мъки – Йн. 19:1.  Мойсей пише във Второзаконие – Вт. 25:1-3, че ударите с камшик не трябва да надвишават четирдесет.  По-късно с цел евреите да не се увличат да удрят повече от четиридесет пъти, установили тридесет и девет удара или тридесет удара с тривървест бич. Апостол Павел във 2Кор. 11:24, ни известява, че по различни времена евреите са го удряли с камшик пет пъти по тридесет и девет удара, а в следващия стих споменава, че наказанието с тояга е било различно от наказанието с бич, тъй като в 25 стих казва “три пъти бях бит с тояги”.  Няма съмнение, че наказанието с тояга се е прилагало по заповед на Римските чиновници.  Павел, като Римски гражданин не е трябвало да бъде наказван по този начин, защото според Римския закон наказанието с тояги се е прилагало само към роби и странници. Виж Д.А. 16:22,37, 22:25-29.