Бикове

Бикове от Васан, които обикновено пускали на обилна паша, от което често се развилнявали. На тях са оприличени силни, свирепи и многочислени неприятели – Пс. 22:14, 68:30; Ис. 34:7. Виж Вол.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.