Бикове

Бикове от Васан, които обикновено пускали на обилна паша, от което често се развилнявали. На тях са оприличени силни, свирепи и многочислени неприятели – Пс. 22:14, 68:30; Ис. 34:7. Виж Вол.