Бисери

Още от древно време бисерите са били между най-ценните предмети- Отк.17:4, и били високо оценявани като украшение за жени.  Техният скромен блясък и сега очарова Източните народи, и един накит от бисери е любимото украшение за Източните царе. Небесното царство се сравнява със скъпоценен бисер, многократно превъзхождащ всички други бисери, за който търговецът на бисери продава всичко, което има, за да го закупи, като знае, че за него ще получи най-изгодна цена – Мт. 13:45,46. Небесните порти също се състоят от бисери, като всяка една от портите е направена от един бисер – Отк. 21:21.  Спасителят заръча на апостолите да не хвърлят бисерите си на свинете – Мт. 7:6, т.е. да не излагат скъпоценните истини на Евангелието, когато не е необходимо пред всички, които ги отхвърлят с презрение и лютост.

Бисерите представляват бяло или светложълто лъскаво зърно, което се образува в черупките на един вид миди в Персийския залив, покрай бреговете на Цейлон, Яв, Суматра и пр., и по-малко се срещат в други места на двете полукълба.  Бисероносната мида расте на купове по канарите в дълбоките води, и може да се изважда само от опитни ловци (дългачи), и то само през определени седмици, когато времето е тихо. От самата черупка на мидите се получава така нареченият седеф.  

 

 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.