Битие

Първата книга от Стария Завет, наречена по този начин от седемдесетте преводачи. Приема се, че Мойсей е автора на тази книга, и се предполага, че е била написана след даването на Божия закон на Синайските планини. Достоверността й се потвърждава от неоспорими доказателства, и в Св. Писание се споменава 33 пъти като боговдъхновена книга. Историята, която се разказва в книгата Битие обхваща период най-малко от около 2369 години. В нея се описва сътворението на света, първото състояние и грехопадение на Адам и Ева, животът на Адам и Ева, и на потомците им, нравствено-религиозното състояние на света, и началото на занаятите, родословията заедно с живота и смъртта на патриарсите до Ной, всеобщото грехопадение на човешкия род, вселенският потоп и оцеляването на Ной и семейството му в ковчега, историята на Ной и семейството му след потопа, размножаването на хората по земята, и разделянето й между Ноевите синове; Вавилонското стълпотворение, размесването на езиците, разпръсването на хората по земята, животът на Аврам, Исак, Яков и Йосиф.
Както и останалите книги от Св. Писание, така и книгата Битие е била написана по Божие вдъхновение. Освен това, много от нещата описани в книгата вече са били известни между евреите. Историята за Аврам може би се е предавала от патриарх на патриарх, чак до Мойсей, а може би и той самия е имал някои стари записки. Книгата Битие поставя основата за следващите книги в Библията; и това е безценно за историята на Земята, на човечеството, и на религията.