Благовестител (евангелист)

Човек, който известява благи вести с проповед или писмено. Благовестителите от първите векове на Християнството не са принадлежали към особени църкви, но са проповядвали навсякъде, където Св. Дух ги е завеждал – Еф. 4:11. Филип е бил благовестител – Д.А. 21:8. Тимотей приел увещанието “извърши делото на благовестител”- 2Тим. 4:5. Ние наричаме Матей, Марк, Лука и Йоан “евангелисти”, защото те са авторите на четирите евангелия, които съобщават на целия свят благата вест за вечно спасение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.