Блудство

Думата се използва в Св. Писание, не само за нечистия грях между несемейни, но също описва идолослужение и всякакъв вид мерзост пред Бога. В Ез. 16гл., Еврейската църква се представя като млада девица, която пораства и се омъжва според завета за Йеова. Когато тя нарушава този завет, като се покланя на идолите, пророците праведно я изобличават като блудница и прелюбодейка – Ер. 2:20, 3:8,9; Ос. 3:1. Блудство и прелюбодейство понякога се употребяват като взаимозаменяеми. Виж Прелюбодейство. И Старият, и Новият Завет осъждат, както телесните, така и духовните нечистоти.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.