Богопоклонение

Духовно и видимо, частно и общо, от лица, домове и общества, богопоклонението е не само очевидна длъжност за всеки вярващ в Бога, но и сам Бог в Словото Си ни заповядва да го правим. Виж Молитва. Всекидневното събрание за поклонение на Бога е най-явно изразената длъжност. От гръцкото име за църква, което означава събрание от вярващи, се подразбира тази длъжност. Изисква се проповядването на евангелието, което е най-доброто средство за разпространение на Християнството. Препоръките на апостол Павел, да не преставаме “да се събираме”, да четем словото “в църквата”, да се насърчаваме “с псалми, химни и духовни химни”, както и правилата му за назидание на онези, които са се присъединили към църквата, всичко това показва християнския закон за богопоклонението.
“Поклонение” понякога означава начинът, по които поданиците въздават почести на царя си, или начина по който се отдава чест на този, който се удостоява с нея – Д.А. 2:46. На Изток хората още практикуват такова поклонение, като се покланят, така че челата им докосват земята – Бит. 33:3,6; Мт. 18:26.