Боговдъхновение

Свръхестественото влияние, което Святият Дух е упражнявал в умовете на Библейските писатели, и чрез което те са изявявали безпогрешно Божият воля. Дали това, което са писали там е било известно и по-рано, или от небето им се е съобщавало на часа; дали вдъхновението от Св. Дух е ставало във вид на диктовка, внушение, или надзор, и колкото и ясно да изследваме стилът, т.е. начинът на писанието, умствените дарби, и обстоятелствата при които е писал всеки от писателите, все пак Библията изцяло е написана под незаблудителното ръководство на Св. Дух – 2Тим. 3:16.
Христос навсякъде говори за Старозаветните Писания като непогрешимо верни – Словото Божие. На Новозаветните писатели Христос обещава да ги снабди със Св. Дух – Мт. 10:19,20; Йн.14:26, 16:13, и те са писали и пророкували под неговото ръководство – 2Пет. 1:21, 3:15; 1Кор. 2:10-13, 14:37; Гал.1:12; Отк. 1:1,10,19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.