Бохим (плач)

Едно място близо до Галгал, където ангелът Господен изобличи израилтяните за небрежност – Съд. 2:1-5.