Брада

Евреите считали тънката и рядка брада за голямо безобразие, докато дългата, гъста и развяваща се брада се почитала като най-благородното украшение на личната хубост и достойнството. Честта на един човек зависела много от брадата му. Да се докачи брадата на някого, словом или делом било най-голямото оскърбление; да се хване с уважение с дясната ръка и да се поздрави с целувка, било начин на изразяване на висока почест и любов, позволени само на най-близки приятели. Да се пренебрегне брадата някому, да се скубе или да се обръсне, било израз на най-дълбока скръб – Езд. 9:3; Ис. 15:2; Ер. 41:5, 48:37, докато лишаването от нея било знак на раболепство и на безчестие. Мнозина биха предпочели смърт пред такова едно лишение. Много стихове от Писанието изясняват тези неща: като голямата обида нанесена на Давидовите посланици – 2Цар. 10:4-14, острото негодувание на Неемия – Неем. 13:25, начинът, по който престорената лудост на Давид бе изразена – 1Цар. 21:13, и скръбта на Мемфивостей – 2Цар. 19:24, предателството на Йоав – 2Цар. 20:9, и може би на Юда. Има много други стихове в пророците – Ис. 7:20, 50:6; Ез. 5:1-5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.