Брат

В Писанието думата брат, означава синът на същите родители, или пък на същия баща или майка – Мт. 10:2; Лк. 6:14, братовчед или близък роднина – Бит. 13:8, 14:16; Йн. 7:3; Д.А. 1:14, един от същия род или земя – Мт. 5:23, 7:3, любим – 2Цар. 1:26, или християни като Божии синове – Д.А. 9:30, 11:29. В Мт. 12:46-50, 13:55,56; Мк. 3:31-35, споменаването на Христовите братя заедно с майка му и сестрите му, ни говори, че те са били деца на Йосиф и Мария, по-малки от Исус. Но, това не е абсолютно вярно, защото вероятно Йосиф, Яков и Юда в Мт. 13:55, са били братовчеди на Христос, за което се споменава в Мт. 27:56; Лк. 6:15,16; Йн. 19:25, понеже Клеопа и Алфей вероятно са имена, произлизащи от Сирийското Халфа.